Koncyliacja lekowa

Cel przeprowadzania koncyliacji Koncyliację lekową, czyli proces w którym medyk współpracując z pacjentem dba o przekazanie dokładnej i pełnej informacji […]

ZPHF ostrzega przed ograniczeniem dostępności leków w aptekach

Ograniczenia dostaw leków – pismo ZPHF

Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych (ZPHF) wystosował do Prezes NRA Elżbiety Piotrowskiej – Rutkowskiej raz Ministerstwa Zdrowia pismo. Jest to organizacja, […]

Aktualności

EAHP jest organizacją wspierającą farmaceutów szpitalnych 2023-03-07 10:00:00

Spotkanie CHMP – luty 2023

Leki rekomendowane do zatwierdzenia Komitet przyjął pozytywną opinię dla następujących preparatów: Akeega (niraparib/octan abirateronu) –  w leczeniu opornego na kastrację […]

logo