REKLAMA
REKLAMA

Diagnoza zmian w opiece onkologicznej w Polsce w roku 2022

We współpracy z Polskim Towarzystwem Onkologicznym, Polskim Towarzystwem Farmakoekonomicznym, Naczelną Radą Aptekarską i konsultant krajową w dziedzinie farmacji szpitalnej prowadzono prace nad dokumentem „Optymalizacja wykorzystania leków szpitalnych” zawierającego wypracowane przez zespół ekspertów rekomendacje, które przyczynią się do lepszego wykorzystania leków szpitalnych zarówno od strony finansowej, jak i jakości oraz bezpieczeństwa terapii onkologicznych. Przygotowany został raport „Diagnoza zmian w opiece onkologicznej w 2022 roku”. Co się w nim znalazło?

Wzorem lat poprzednich, All.Can Polska podjął się analizy zmian, jakie zaszły w zakresie opieki onkologicznej w roku 2022.

Grupa Sterująca All.Can Polska wskazała zarówno na osiągnięcia, jak i niezaspokojone potrzeby i wyzwania, które wymagają zmian organizacyjnych i systemowych. Cieszy nas, że w zebranych aktywnościach roku 2022 możemy się odnieść do wskazanych przez All.Can Polska najważniejszych obszarów oczekiwanych zmian.

Co zakłada Strategia Onkologiczna? 

Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030, przyjęta ustawą w 2019 roku, zakłada wdrażanie części z planowanych aktywności:

REKLAMA
REKLAMA
 • Zwiększenie liczby lekarzy specjalistów istotnych dla poprawy opieki onkologicznej i dostosowanie kształcenia podyplomowego do obecnych możliwości diagnostycznych oraz terapeutycznych w onkologii,
 • Na podstawie Map Potrzeb Zdrowotnych do 2024 roku w polskim systemie ochrony zdrowia, według wskaźnika wymienialności pokoleniowej (różnica pomiędzy lekarzami kończącymi specjalizację, a lekarzami odchodzącymi na emeryturę) przybędzie 317 onkologów klinicznych, 121 chirurgów onkologicznych, 62 specjalistów medycyny paliatywnej, 32 specjalistów radioterapii onkologicznej, 21 patomorfologów,
 • Inwestycje w kompetencje z zakresu onkologii przyszłych lekarzy m.in.: zwiększenie liczby pytań z dziedziny onkologii w LEK z 20 do 30 oraz z 20 do 25 w testach LDEK, na każdą sesję egzaminacyjną LEK i LDEK konsultanci krajowi przygotowują nową pulę pytań z zakresu onkologii; przygotowanie nowego katalogu umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, zawierającego 20 umiejętności z zakresu onkologii,
 • Inwestycje w profilaktykę pierwotną, m.in.: realizacja kampanii społecznej „Planuję Długie Życie”, mającej na celu edukację prozdrowotną i promocję zdrowego stylu życia,
 • Inwestycje w pacjenta – profilaktyka wtórna, m.in.: prowadzenie programu opieki nad rodzinami wysokiego ryzyka, dziedzicznie uwarunkowanego zachorowania na wybrane nowotwory złośliwe,
 • Inwestycje w naukę i innowacje, m.in: refundacja kolejnych innowacyjnych terapii, powstanie Centrów Wsparcia Badań Klinicznych,
 • Inwestycje w system opieki onkologicznej, m.in.: kontynuacja pilotażu KSO w 4 województwach, przygotowanie założeń dla wdrożenia KSO na terenie całego kraju od stycznia 2023; opublikowanie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej.

Czytaj także: Spotkanie komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) – najważniejsze informacje 

Plan wprowadzania nowych rozwiązań

Plan wprowadzenia nowych rozwiązań i działań systemowych do dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia sporządzonych w 2021 i 2022 roku: 

 • Zapewnienie środków finansowych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) wydatkowanych do końca 2026 roku na wdrożenie nowej struktury i nowego modelu zarządzania opieką onkologiczną w Polsce w szczególności poprzez inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie podmiotów leczniczych w tym szpitali, AOS i POZ tworzących Krajową Sieć Onkologiczną,
 • Wskazanie w KPO konieczności zapewnienia pacjentom dostępu do diagnostyki i leczenia nowotworów na odpowiednim poziomie jakościowym, w celu zagwarantowania wykrywania większej liczby nowotworów we wczesnych stadiach zaawansowania choroby, skuteczniejszego leczenia pacjentów onkologicznych oraz poprawę jakości życia chorych na nowotwory, a także zapewnienie pacjentom innowacyjnych terapii w onkologii i hematologii oraz wdrożenie kompleksowej i koordynowanej opieki onkologicznej w kraju na odpowiednim poziomie jakościowym,
 • Wskazanie w KPO konieczności wprowadzenia nowych rozwiązań mających na celu przede wszystkim rozwój kształcenia podyplomowego, w tym ułatwianie dalszego rozwoju po ukończeniu studiów w celu zachęcenia absolwentów do podejmowania pracy w Polsce, w szczególności w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych Polski, jak medycyna rodzinna, chirurgia onkologiczna, onkologia kliniczna, radioterapia onkologiczna, patomorfologia, psychiatria, geriatria oraz choroby zakaźne, w tym zwiększanie miejsc specjalizacyjnych,
 • Ujęcie w Krajowym Planie Transformacji (KPT) na lata 2022-2026 dalszego procesu centralizacji oraz koncentracji świadczeń w ośrodkach o odpowiednim zapleczu i doświadczeniu, co oznacza konsekwentne wdrożenie koncepcji Krajowej Sieci Onkologicznej i zaprzestanie finansowania świadczeń onkologicznych dla podmiotów nie zakwalifikowanych do KSO,
 • Ujęcie w KPT przeprowadzenia pilotażu w roku szkolnym 2023/2024 w ramach działań edukacyjnych na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowania postaw prozdrowotnych w zakresie szkolnej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia oraz wdrażania Eduka- cyjnego Programu dla Zdrowia w Szkołach (przeznaczono na to działanie 5 mln zł).

Cały raport jest dostępny na stronie All.Can Polska. 

Czytaj także: Zmiany refundacyjne w hematologii – styczeń 2023 

Źródło: All.Can

 

REKLAMA
REKLAMA
logo