REKLAMA
REKLAMA

Farmacja kliniczna – przegląd specjalizacji

Wśród członków zespołów terapeutycznych polskich oddziałów szpitalnych nadal próżno jest szukać farmaceutów. Mimo to, farmaceuci chcący poszerzać swoje kompetencje zawodowe mają możliwość zdobycia specjalizacji z dziedziny farmacji klinicznej. Czy warto więc kształcić się w tym kierunku?
Farmacja kliniczna - jak wygląda specjalizacja?

Cele edukacyjne specjalizacji

Uzyskanie tytułu specjalisty z dziedziny farmacji klinicznej według programu specjalizacyjnego ma być równoznaczne z nabyciem przez farmaceutę poszczególnych kompetencji zawodowych. Wyróżnia się w nich kwalifikacje dotyczące nadzoru bezpieczeństwa stosowanej farmakoterapii, samodzielnego rozwiązywania problemów farmakoterapii w ujawnieniu problemów lekowych czy monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych i zgłaszanie ich do odpowiednich organów nadzoru medycznego (czytaj także: Farmacja szpitalna – przegląd specjalizacji) [1].

Plan szkolenia specjalizacyjnego

Farmaceuta chcący zdobyć specjalizację z dziedziny farmacji klinicznej będzie musiał odbyć dziewięć kursów specjalistycznych. Odbywa się to poprzez uczestniczenie w kursach, samokształcenie, a także przygotowanie pracy poglądowej oraz zdobycie doświadczenia w konsekwencji realizacji zadań praktycznych. Wykaz poszczególnych modułów wraz z liczbą godzin na nie poświęconych, zawarte są w poniższej w poniższej tabeli [1].

 

REKLAMA
REKLAMA

Nazwa modułu

Liczba godzin

1.      Znaczenie farmakokinetyki klinicznej w praktyce medycznej24
2.      Fizjologiczne uwarunkowania wpływające na stosowanie leków24
3.      Czynniki patologiczne wpływające na losy leków w organizmie i farmakoterapię48
4.      Biofarmaceutyczna ocena jakości leków16
5.      Opieka farmaceutyczna z naukową informacją o leku32
6.      Badania kliniczne. Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (pharmacovigilance)24
7.      Komunikacja interpersonalna24
8.      Staż na oddziale klinicznym56
9.      Postępy w farmacji klinicznej8

 

W ramach planu specjalizacji najwięcej czasu przyszły specjalista farmacji klinicznej spędzi na stażu kierunkowym na oddziale klinicznym. Dużą liczbę godzin dydaktycznych poświęcono również czynnikom patologicznym wpływającym na losy leków w organizmie, a także opiece farmaceutycznej z naukową informacją o leku. Całość szkolenia specjalizacyjnego z dziedziny farmacji klinicznej trwa 3 lata. Kończy się ono egzaminem państwowym [1].

W programie szkolenia możemy również przeczytać, że podstawowy staż specjalizacyjny jest realizowany w aptece szpitalnej, aptece ogólnodostępnej, jednostkach organizacyjnych państwowych, a także jednostkach dydaktycznych i naukowych, które działają w dziedzinie farmacji klinicznej, farmakologii klinicznej, farmakologii i farmakodynamiki [1].

Gdzie można zrobić specjalizację?

Lista akredytowanych ośrodków do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie farmacji klinicznej jest dość wąska. Aktualnie farmaceuci mogą podjąć się kształcenia w dziedzinie farmacji klinicznej na dwóch uniwersytetach, a dokładniej na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (170), a także Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (60). Oba ośrodki uzyskały akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do szkolenia w tej dziedzinie do 2025 roku [2].

Jak wygląda proces rekrutacji?

Podobnie jak w rekrutacji na inne specjalizacje, farmaceuta chcący podjąć się kształcenia w dziedzinie farmacji klinicznej musi złożyć wniosek do wojewody właściwego, ze względu na województwo, w którym planuje odbyć szkolenie specjalizacyjne. Wniosek ten farmaceuta może złożyć w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, wcześniej tworząc tam swoje prywatne konto. Wypełniając wniosek, farmaceuta zobowiązany jest do podania takich informacji, jak dane teleadresowe, numer Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty, posiadany stopień naukowy, czas stażu pracy, a także liczbę i wykaz swoich prac naukowych. W załącznikach dołącza się również kopie cyfrowe dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych, potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora, a także potwierdzającego staż pracy w zawodzie. Do wniosku wymagane jest również dołączenie oświadczenia o rodzaju napisanych przez farmaceutę publikacji [3].

Kiedy należy wysłać wniosek?

Według informacji zawartych na stronach wrocławskiego, jak i poznańskiego Uniwersytetu Medycznego wnioski mogą być składane rokrocznie w dwóch terminach. Pierwsza tura zgłaszania wniosków trwa od 30 kwietnia do 31 maja. Z kolei druga tura odbywa się w terminie od 15 listopada do 15 grudnia [3, 4].

Dalszy proces kwalifikacji

Obejmuje on ocenę formalną wniosku, a także postępowanie konkursowe w przypadku mniejszej liczby miejsc specjalizacyjnych od ilości zgłoszonych wniosków. W takiej sytuacji wniosek podlega dodatkowej punktowej ocenie, w której dodatkowe punkty wnioskujący otrzymuje m.in. za tytuł naukowy, stopień naukowy doktora, tytuł specjalisty czy publikacje oryginalnych prac naukowych, jak i prac poglądowych. Ilość punktów przyznawanych za konkretne osiągnięcia różni się jednak w zależności od danego uniwersytetu, dlatego też szczegółowych zasad rekrutacji warto szukać na stronach internetowych wyżej wymienionych uniwersytetów [3].

Koszty specjalizacji

Jak możemy przeczytać w Ustawie Ministerstwa Zdrowia w sprawie specjalizacji oraz uzyskania tytułu specjalisty przez farmaceutów, opłata za 1 godzinę kursu nie może przekroczyć 1% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw [5]. Dlatego też, koszty szkolenia nie powinny rażąco się różnić od kosztów innych specjalizacji farmaceutycznych [6].

Jakie płyną korzyści z uzyskania specjalizacji z dziedziny farmacji klinicznej?

Choć w Europie Zachodniej stała obecność farmaceuty na oddziale szpitalnym nie jest czymś nadzwyczajnym [7], to w Polsce obecne regulacje prawne na to nie pozwalają [8]. Szansą dla przyszłych i obecnych specjalistów z dziedziny farmacji klinicznej jest wejście Ustawy o zawodzie farmaceuty, która przewiduje wzmocnienie znaczenia roli farmaceutów zatrudnionych w szpitalach i ich aktywne uczestnictwo w procesach zarządzania lekami w zakresie farmakoekonomii [9].

Dodatkową motywacją w zdobyciu specjalizacji może być wzrost zarobków farmaceutów zatrudnionych w szpitalach. Reguluje to Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wynika z niej, że od 2021 najmniejsze wynagrodzenie farmaceuty ze specjalizacją, zatrudnionego w publicznym podmiocie leczniczym zwiększy się z 4095 zł brutto do kwoty 5251 zł brutto.

Dla porównania najmniejsze uposażenie farmaceuty bez specjalizacji zatrudnionego w szpitalu wzrośnie z 2847 zł brutto do 3651 zł brutto [10].

Polskie Towarzystwo farmacji klinicznej

Wartościową informacją dla przyszłych specjalistów z dziedziny farmacji klinicznej powinno być powstanie w ostatnim czasie Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej (PTFK). Główne założenia nowo powstałej organizacji mają na celu lepsze wykorzystanie wiedzy i kompetencji farmaceutów na polskich oddziałach szpitalnych we współpracy z pozostałym personelem medycznym. Wszystko to w celu ulepszenia opieki nad pacjentami szpitalnymi [11].

 

Bibliografia:

 1. Program specjalizacji w dziedzinie FARMACJI KLINICZNEJ, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Warszawa, 2018.
 2. https://kursy.cmkp.edu.pl/Akredytacja/Specjalizacyjne?gz=7&spe=170&woj=
 3. https://www.farmacja.umed.wroc.pl/studium-wf-farmaceuci-szkolenie-specjalizacyjne
 4. Informator, Studium Kształcenia Podyplomowego, Wydział Farmaceutyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, 2017.
 5. Informator – Specjalizacje dla Farmaceutów – mgr farm. Gniewko Kawka, dr Alicja Ciechanowicz
 6. https://mgr.farm/opinie/specjalizacja-z-farmacji-aptecznej-a-kierowanie-apteka-czy-ida-ze-soba-w-parze/
 7. https://mgr.farm/opinie/nie-musimy-sie-juz-wstydzic/
 8. https://mgr.farm/aktualnosci/absolwentom-farmacji-zalezy-na-wkroczeniu-na-oddzial-szpitalny/
 9. https://mgr.farm/aktualnosci/liczba-farmaceutow-w-szpitalach-moglaby-byc-troche-wyzsza/
 10. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, USTAWA z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 11. https://www.mp.pl/kurier/228349,powstalo-polskie-towarzystwo-farmacji-klinicznej

 

Autorka: Patrycja Ciabach

REKLAMA
REKLAMA
logo