REKLAMA
REKLAMA

II edycja programu Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie

Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) rozpoczyna II edycję programu certyfikacji szpitali spełniających kryteria Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego, których celem jest upowszechnianie w polskich szpitalach dobrych praktyk żywienia klinicznego.
Jaki jest wpływ żywienia klinicznego na leczenie?

Program Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie ma na celu:

 • Edukowanie na rzecz Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego w polskich szpitalach;
 • Certyfikowanie szpitali spełniających kryteria Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego;
 • Wydawanie rekomendacji w kwestii Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego.

O certyfikat mogą ubiegać się wszystkie placówki. Dotyczy to również tych szpitali, które wymagają dodatkowej edukacji w ramach programu szkoleniowego.

Zasady dobrej praktyki żywienia klinicznego w szpitalu

Eksperci wchodzący w skład Rady Naukowej programu określili zasady niezbędne do wdrożenia dobrej praktyki leczenia żywieniowego w szpitalu. Powinny one obowiązywać wszystkie placówki starające się o certyfikację w ramach programu

REKLAMA
REKLAMA

 

Kryteria oceny warunkujące przyznanie certyfikatu

 • Ocena stanu odżywienia pacjenta – stosowanie skali NRS lub SGA w momencie przyjęcia do szpitala;
 • Dostępność dietetyka:
  • Konsultacja dietetyczna przeprowadzona w trakcie leczenia oraz przy wypisie pacjenta ze szpitala;
  • Dostępność konsultacji dietetycznej w szpitalu;
 • Dane ilościowe w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy:
  • Liczba pacjentów, którzy wymagali interwencji żywieniowej;
  • Liczba żywień pozajelitowych i dojelitowych zaraportowanych do NFZ;
  • Liczba zakupionych doustnych diet przemysłowych (ONS);
  • Liczba niekompletnych żywień;
  • Liczba kompletnych żywień;
  • Liczba chorych pacjentów w szpitalu;
 • Dostęp do terapii – dostępność worków żywieniowych przygotowywanych w aptece szpitalnej lub przez firmę zewnętrzną;
 • Zespół leczenia żywieniowego:
  • Obecność zespołu leczenia żywieniowego lub działu żywienia;
  • Liczba członków zespołu żywieniowego;
  • Działalność edukacyjna w zakresie leczenia żywieniowego wewnętrzna/zewnętrzna;
  • Liczba szkoleń personelu w skali roku;
 • Możliwość założenia sztucznego dostępu do żywienia dojelitowego lub pozajelitowego;
 • Opieka nad dostępem do żywienia pozajelitowego i dojelitowego;
 • Monitorowanie dostępności do żywienia pozajelitowego i dojelitowego;
 • Spisane w formie dokumentu procedury terapii żywieniowej;
 • Przekazanie pacjentowi informacji koniecznej do kontynuacji leczenia domowego;
 • Edukacja pacjenta – informacje o dostępnych metodach żywienia, dostęp do edukatora medycznego, pielęgniarki żywieniowej oraz dietetyka-edukatora;
 • Możliwość oceny badań laboratoryjnych w szpitalu;
 • Dostępność sprzętu;
 • Procedura ochrony czasu posiłków (protected meal policy).

I edycja

W poprzedniej edycji wzięły udział 64 szpitale, w tym 27 nagrodzono certyfikatami. Pierwsza edycja pokazała, że jest jeszcze wiele rzeczy, nad którymi polskie szpitale muszą popracować. Dlatego istotne będzie jak największe zaangażowanie w nadchodzącej edycji.

Formularz zgłoszeniowy

Aby zgłosić swój szpital do programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny pod linkiem.

 

Źródło: leczenieprzezzywienie.org

REKLAMA
REKLAMA
logo