REKLAMA
REKLAMA

Leczenie zaawansowanego raka płuc – czy jest to możliwe?

Do niedawna chorzy na raka płuca w stadium zaawansowania IIIA i IIIB nie mogli zostać poddani odpowiedniej terapii, która pozwoliłaby na pełne wyleczenie. Jednak nowy lek — durwalumab, przeznaczony do leczenia uzupełniającego i stosowany po jednoczasowej radio-chemioterapii daje — co najważniejsze realne nadzieje na pełną rekonwalescencję.
Czy istnieje skuteczna terapia, która pozwoli na całkowite wyleczenie zaawansowanego raka płuc?

Komentarz prof. Dariusza Kowalskiego z Centrum Onkologii w Warszawie

Zanim pojawił się lek, chorzy na zaawansowanego raka płuc otrzymywali radio-chemioterapię. Następnie kierowano ich na obserwację. Radio-chemioterapia jest najlepszą opcją leczenia w sytuacji, gdy pacjent nie kwalifikuje się do zabiegu operacyjnego. Inne metody leczenia wspomagającego nie zwiększały efektywności tej terapii. Dopiero durwalumab podawany przez 12 miesięcy po zakończonej, jednoczasowej radio-chemioterapii poprawił wyniki leczenia w sposób znaczący. Czas wolny od progresji choroby po zastosowaniu durwalumabu wydłużył się trzykrotnie. Zwiększył się również odsetek chorych, którzy zostali całkowicie wyleczeni (czyli osoby, które mogą normalnie funkcjonować, pracować bez nawrotu choroby przez co najmniej 5 lat) oraz ogólny czas przeżycia (zobacz także: Immunoterapia nadzieją w leczeniu nowotworów).

Realna nadzieja na skuteczną terapię raka płuc?

Można powiedzieć więc, że durwalumab jest pierwszym lekiem dysponującym dowodami naukowymi, który poprawił wyniki leczenia raka płuca. Co więcej, zwiększył nawet odsetek chorych trwale wyleczonych. Terapia znajduje zastosowanie w grupie chorych, u których ryzyko wystąpienia mikroprzerzutów jest bardzo duże. Przerzuty te są nie do wykrycia metodami diagnostyki obrazowej, a istnieją, co potwierdzają obserwacje chorych po samodzielnej radioterapii. Chorzy tacy umierają głównie z powodu przerzutów odległych. Jednoczasowa lub sekwencyjna chemioradioterapia niszczy mikroprzerzuty, dlatego to leczenie jest tak ważne w tej populacji chorych na raka płuc.

Mechanizm działania durwulumabu

Lek reaktywuje układ immunologiczny, więc system odpornościowy samodzielnie jest w stanie niszczyć komórki nowotworowe. Durwalumab to przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko ligandowi programowanej śmierci receptora typu (PD-L1)1, który odblokowuje układ immunologiczny i pobudza go do działania (o leku więcej pisaliśmy tutaj: Przegląd wybranych leków biologicznych stosowanych w immunoonkologii).

REKLAMA
REKLAMA

Durwalumab powinien być włączony do leczenia radykalnego, czyli do tzw. terapii konsolidującej po zakończeniu radio-chemioterapii, która zwiększa szansę trwałego wyleczenia. Wkrótce ma pojawić się program lekowy z tą substancją. Aby zwiększyć liczbę chorych włączonych do tej terapii, należy kierować ich do ośrodków referencyjnych, które pozwalają na prawidłowe zakwalifikowanie do leczenia.

 

Źródło: termedia

REKLAMA
REKLAMA
logo