REKLAMA
REKLAMA

Nitazoksanid i leczenie umiarkowanego przebiegu COVID-19

Wyniki badania wykazały, że nitazoksanid zmniejszał nasilenie ciężkości infekcji, a także umożliwiał szybszy wypis z placówki szpitalnej. Ze względu jednak na pilotażowy charakter, badanie to powinno zostać zweryfikowane podczas większego, randomizowanego badania klinicznego.
Nitazoksanid udowodnił większą skuteczność w porównaniu z placebo, w terapii umiarkowanego przebiegu COVID-19 (fot. Shutterstock).

Nitazoksanid jest lekiem przeciwpasożytniczym, który charakteryzuje się dodatkowo szerokim działaniem przeciwwirusowym. Z tego względu, sądzono, że może być potencjalnym środkiem w terapii grypy bądź COVID-19.

Na łamach „EClinical Medicine” zaprezentowano rezultaty randomizowanego badania klinicznego, które odnosiło się do użycia nitazoksanidu w terapii pacjentów przebywających w szpitalu z powodu COVID-19.

Do badania zostali zakwalifikowani ci pacjenci, u których odnotowano łagodne nasilenie niewydolności oddechowej. Osoby te zostały randomizowane do nitazoksanidu w dawce równej 600 mg dwa razy w ciągu dnia bądź placebo, w okresie 7 dni. W sumie, w każdym z ramion badania zrandomizowano po 25 pacjentów.

REKLAMA
REKLAMA

W czasie obserwacji, nitazoksanid miał zmniejszać nasilenie ciężkości choroby, którą oceniano w 5-punktowej skali, a także wpływać na skrócenie czasu do wypisu z placówki szpitalnej (6,6 dnia w porównaniu z 14 dniami). W grupie osób leczonych, rejestrowano częściej negatywne RT-PCR w 21. dniu od randomizacji, w porównaniu z grupą, która otrzymywała placebo. Co więcej, w analogicznym porównaniu, stwierdzono zmniejszenie stężenia molekuł zapalnych.

Nitazoksanid udowodnił większą skuteczność w porównaniu z placebo, w terapii umiarkowanego przebiegu COVID-19. Badanie to miało jednak charakter pilotażowy i, dlatego, musi ono zostać zweryfikowane podczas większego randomizowanego badania klinicznego.

AM/termedia.pl

REKLAMA
REKLAMA
logo