REKLAMA
REKLAMA

Roztwory do infuzji HES uznane jako niebezpieczne

Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (PRAC), wydał rekomendację o zawieszeniu w obrocie wszystkich płynów do infuzji zawierających HES czyli hydroksyetyloskrobię. Stosowane są one w przypadku hipowolemii (czyli zmniejszonej objętości krwi), spowodowanej przez naglą utratę krwi. HES należy do klasy leków znanych jako koloidy.

Koloidy stosowane są – obok krystaloidów – jako środki krwiozastępcze. Koloidy zawierają molekuły wielkocząsteczkowe, jak skrobia, podczas gdy krystaloidy, jak np. roztwór Ringer’a, są czystymi roztworami elektrolitów.

Rekomendacja powstała na podstawie wyników dwóch dużych badań klinicznych, w których roztwory HES były stosowane u ciężko chorych pacjentów, z sepsą lub zaburzoną czynnością nerek. Okazało się, że podawanie HES wiązało się ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia nerek oraz śmierci.

Restrykcje dotyczące HES zostały wprowadzone w 2013 r. Ograniczały one wskazania do stosowania tylko w przypadku nagłej utraty krwi, gdzie leczenie za pomocą krystaloidów jest niewystarczające. A produkty miały być przeciwwskazane u pacjentów w stanie krytycznym (na oddziale intensywnej terapii), z sepsą, oparzeniami czy niewydolnością nerek. Restrykcje okazały się jednak niewystarczające.

REKLAMA
REKLAMA

Mając na względzie poważne ryzyko, na które eksponowani są pacjenci i dostępność alternatywnych opcji terapeutycznych, PRAC wydał negatywną rekomendacje roztworów do infuzji HES. Decyzja czeka na ogłoszenie przez Europejską Agencję Leków.

Źródło: EMA

REKLAMA
REKLAMA
logo