REKLAMA
REKLAMA

Staż dla farmaceutów w hiszpańskich aptekach szpitalnych

Naczelna Izba Aptekarska wraz z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ogłosiły nabór do V edycji Międzynarodowego Programu Staży dla Farmaceutów. Zgłoszenia przyjmowane będą do 4 stycznia 2022 roku.
Staż dla farmaceutów szpitalnych w Hiszpanii

Kolejne zmiany legislacyjne, konieczność podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rosnące potrzeby sektora ochrony zdrowia spowodowały wzrost zainteresowania farmaceutów rozwojem szeroko rozumianej opieki farmaceutycznej i farmacji klinicznej. Ustawa o zawodzie farmaceuty z dnia 16 kwietnia 2020 roku zdefiniowała pojęcie opieki farmaceutycznej oraz określiła miejsce farmaceuty szpitalnego oraz farmaceuty klinicznego w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Staż zawodowy w dużych ośrodkach klinicznych pozwoli farmaceutom zdobyć doświadczenie i umiejętności niezbędne w rozwijaniu farmacji szpitalnej oraz klinicznej w Polsce.

Do kogo skierowany jest program stażowy?

Zagraniczny staż organizowany w ramach V edycji Międzynarodowego Programu Staży dla Farmaceutów dedykowany jest głównie farmaceutom pracującym w aptekach szpitalnych lub farmaceutom klinicznym. Szansę udziału w programie ma farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, minimum 2 lata stażu pracy w zawodzie a także  umiejętność komunikowania się w języku angielskim lub hiszpańskim.

Staż w hiszpańskiej aptece szpitalnej

Program stażowy obejmuje około 4 tygodniowy pobyt w aptece szpitalnej w jednym z dwóch wytypowanych w tej edycji ośrodkach w Hiszpanii. Są to Hospital-Universitari-Son-Espases oraz Hospital-General-Universitario-de-Elche. Wybrane szpitale to renomowane placówki medyczne z wysoko rozwiniętym systemem opieki farmaceutycznej świadczonej przez farmaceutów. Apteki szpitalne wyposażone są w najnowocześniejsze systemy dystrybucji leków na oddziały szpitalne, dysponują systemami UnitDose oraz innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przygotowania leków oraz monitorowania ich stężeń.

REKLAMA
REKLAMA

Staż w nowoczesnych szpitalach klinicznych daje szanse farmaceutom na rozwój zawodowy oraz zdobycie praktycznej wiedzy klinicznej, która umożliwi rozwój opieki farmaceutycznej oraz wprowadzenie standardów farmacji szpitalnej oraz klinicznej w realia polskiej służby zdrowia.
Informacje dotyczące V Międzynarodowego Programu Staży dla Farmaceutów w roku 2022 dostępne są na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej pod adresem https://www.nia.org.pl/staze-dla-farmaceutow/

Źródło:

https://www.nia.org.pl/

REKLAMA
REKLAMA
logo