REKLAMA
REKLAMA

Warsaw Pharmacy Show – relacja z wydarzenia

W dniach 18-19 maja 2019 r. odbyły się pierwsze, niezależne Międzynarodowe Targi farmaceutyczne oraz Kongres Bezpiecznej Terapii. Wydarzenie miało miejsce na terenie Global EXPO, w Warszawie.

Na Targach i Kongresie gościli przedstawiciele branży medyczno-farmaceutycznej, farmaceuci, lekarze, przedstawiciele samorządu aptekarskiego, uczelni medycznych, urzędów związanych z funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego w Polsce, a także przedstawiciele europejskiej farmacji.

Wydarzenie skierowane było nie tylko do farmaceutów, ale również do lekarzy, studentów, pacjentów oraz wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką i tematyką prozdrowotną.

W planie wydarzenia przewidziano wykłady, szkolenia, wystąpienia i debaty na tematy, które będą odgrywać kluczową rolę w najbliższej przyszłości polskiej farmacji.

REKLAMA
REKLAMA

Wykład inauguracyjne wygłosiła m. in. prof. Kozłowska-Wojciechowska (kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), która przedstawiła zasadniczy dla polskich farmaceutów projekt ustawy o zawodzie. Zaznaczyła istotną rolę jaką farmaceuci powinni odgrywać w polskim systemie ochrony zdrowia. Stwierdziła, że rola farmaceuty sprowadza się do roli wykwalifikowanego sprzedawcy, a jego wiedza zdobyta podczas studiów jest niewykorzystywana.

„Sama jestem po kierunku lekarskim i mówiąc szczerze nie zamieniłabym się z farmaceutami. Studia na wydziale lekarskim to spacer po parku w porównaniu do studiów farmaceutycznych, które są wspinaczką na wyżyny. Studia farmaceutyczne są bardzo ciężkie i dlatego farmaceuci muszą wykorzystywać swoją wiedzę, a nie zamykać ją w dyplomach.”

Po inaugurującym wykładzie, głos zabrała Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. W swoim przemówieniu wymieniała działania, które trzeba podjąć, aby farmaceuci zostali wreszcie dostrzeżeni. Wspomniała również o trwającej kampanii promującej zawód farmaceuty: „Po pierwsze farmaceuta”, przedstawiając case study. Zwróciła szczególną uwagę na wizerunek farmaceuty i świadomość pacjentów, którzy muszą zmienić swoje wyobrażenie na temat tego, co właściwie mogą otrzymać od swojego farmaceuty?

„Kampania ma wzmocnić profesjonalny wizerunek farmaceuty, wyedukować pacjentów w zakresie jego możliwości, podpowiedzieć w przypadku których problemów pacjenci mogą szukać pomocy u farmaceuty i z jakimi dolegliwościami powinni w pierwszej kolejności udać się do apteki. Chcemy pokazać, że apteki to najłatwiej dostępny element opieki zdrowotnej bez konieczności umawiania wizyty.”

Prezes podczas panelu dyskusyjnego „Przyszłość opieki farmaceutycznej w Polsce” wspomniała także o potencjale i istocie opieki farmaceutycznej. Opisała korzyści i oszczędności jakie niesie ze sobą wprowadzenie tej usługi do polskiej opieki zdrowotnej.

„W Polsce jeszcze nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest opieka farmaceutyczna i jaki potencjał wypływa ze sprawowania jej przez farmaceutów, czyli rozprężenie systemu i oszczędności ekonomiczne i farmakoekonomice, a przede wszystkim jakie oszczędności i korzyści wynikają bezpośrednio dla pacjenta, to on jest tutaj głównym beneficjentem, ale także dla lekarza czy pielęgniarki. Pamiętajmy, że mamy duże braki kadrowe w personelu medycznym w Polsce i farmaceuta jest uzupełnieniem tej luki.”

Głos zabrał także mgr Michał Byliniak (Prezes Warszawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej). Przedstawił zarys opieki farmaceutycznej funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej. Mówił o problemie adherencji i zarejestrowanych blisko 200 tys. przypadków śmiertelnych, spowodowanych niewłaściwym przyjmowaniem leków. Opisał sprawdzone rozwiązania i serwisy świadczone w europejskich aptekach, które z powodzeniem zwiększają bezpieczeństwo pacjentów.

„W wielu krajach Unii Europejskiej aktywności farmaceuty są finansowane ze środków budżetowych. Są nie tylko finansowane, ale też rozwijane, co pokazuje, że dyskusje o tym, czy te interwencje są skuteczne i przynoszą korzyść dla systemu ochrony zdrowia nie są w ogóle podejmowane, bo to jest oczywiste.”

Podczas panelu dyskusyjnego, Prezes Byliniak rozwinął także temat opieki farmaceutycznej:

„Podmiotem opieki farmaceutycznej nie jest farmaceuta, nie jest apteka, tylko jest pacjent. Serwisy świadczone w aptekach nie zawsze będą miały charakter definicyjny, udokumentowany, który znamy z książek i publikacji, ale ona musi być ustandaryzowana. Więc kiedy słyszymy, że każdy chce u siebie w aptece robić swoją opiekę farmaceutyczną i jeszcze o niej mówić, to mówimy o wdrażaniu chaosu. Opieka farmaceutyczna musi mieć charakter ustandaryzowany, osoby które ją świadczą muszą być odpowiednio przygotowane i informacje w całym kraju, które otrzymuje pacjent muszą być na tym samym poziomie. Te informacje nie mogą być ukierunkowane na model biznesowo-marketingowy, tylko na realną pomoc pacjentowi tu i teraz, kiedy on jej potrzebuje.”

Do dyskusji przyłączył się również Dr Grzegorz Cessak (Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), który wspomniał o pilnej potrzebie współpracy farmaceutów i odpowiednich urzędów w kwestii edukacji pacjentów.

 „Z raportu OBOP-u wynika, że co 4 pacjent przyjmujący leki przyjmuje je niewłaściwie, niezgodnie ze wskazaniami i dawkowaniem.  To budzi alarm, nie jest to mała liczba pacjentów. Trzeba działać szybko. Potrzebna jest współpraca farmaceutów i odpowiednich urzędów także w kwestii edukacji pacjentów”.

 

Źródło: NIA

 

 

REKLAMA
REKLAMA
logo