REKLAMA
REKLAMA

Wyższa pensja minimalna farmaceuty szpitalnego – od kiedy i o ile więcej zarobimy?

Od 1 lipca 2022 roku wzrośnie pensja minimalna farmaceuty szpitalnego. Sprawdź, o ile wynagrodzenie może być wyższe.
Dotychczas pensja minimalna farmaceuty szpitalnego bez specjalizacji wynosi 4186 zł brutto (fot. Shutterstock).

Ostatnie posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia zakończyło się porozumieniem, które w praktyce oznacza znaczące zwiększenie nakładów finansowych na polski system opieki zdrowotnej, czyli również na wysokość wynagrodzeń. Porozumienie to obejmuje szeroką grupę zawodów medycznych, zaczynając od lekarzy, przez pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych czy fizjoterapeutów. Farmaceuci szpitalni również zostali w nim uwzględnieni. Oznacza to m.in. wzrost pensji minimalnej farmaceuty szpitalnego.

Jak wpływa współczynnik pracy na pensję minimalną farmaceuty szpitalnego?

Wzrost minimalnych wynagrodzeń obowiązywać ma od 1 lipca 2022 roku, co wynika ze wzrostu współczynników pracy dla poszczególnych grup zawodowych.

Dotychczas pensja minimalna farmaceuty szpitalnego bez specjalizacji wynosi 4186 zł brutto przy współczynniku pracy równym 0,81, co oznacza, że przy zmianie współczynnika na 1,02 wynagrodzenie farmaceuty szpitalnego ma szansę wzrosnąć o około 1000 zł. Aktualnie farmaceuta szpitalny posiadający specjalizację zaszeregowany jest do grupy ze współczynnikiem pracy 1,06 natomiast 1 lipca 2022 r. jego współczynnik pracy wzrośnie do 1,29, co również oznacza wzrost pensji minimalnej.

REKLAMA
REKLAMA

Jaką wartość osiągną współczynniki pracy od lipca 2022?

Stanowisko TZ ds. OZ ws. wynagrodzeń 5.11.2021

Minimalne wynagrodzenie zgodnie z ustawą ustalono jako iloczyn współczynnika pracy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenia. Dla przykładu w roku 2020 wynosiło ono 5167,47 zł brutto.

Wzrost pensji minimalnej farmaceuty szpitalnego ma szansę stać się dodatkowym atutem pracy w szpitalu i zachęcić farmaceutów do rozwoju zawodowego w kierunki farmacji szpitalnej.

Źródło:

  1. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/sposob-ustalania-najnizszego-wynagrodzenia-zasadniczego-niektorych-18621537?fbclid=IwAR2oXLuJLupVrjqm7WEYuANJBuwHX0Uvrs05n-BWSEIsaEULV–XOJK_ZEc
  2. https://pulsmedycyny.pl/niedzielski-jest-porozumienie-ws-wynagrodzen-dla-medykow-padly-konkretne-kwoty-1132600?fbclid=IwAR1oa0z6FeZnOoDpdWh24i9Kz6cyI4tRvC7rJZJzjPHXYb5bA0XJJY9ng0E.
  3. https://pulsmedycyny.pl/wspolczynniki-pracy-medykow-na-1-lipca-2022-r-nowa-tabela-plac-w-ochronie-zdrowia-1132733
REKLAMA
REKLAMA
logo