REKLAMA
REKLAMA

Zmiany na liście leków refundowanych stosowanych w lecznictwie zamkniętym

Ministerstwo Zdrowia co dwa miesiące publikuje nową listę leków refundowanych.
Zmiany w liście leków refundowanych (fot. Shutterstock).

Nowelizacja listy leków refundowanych odbywa się co dwa miesiące. Wtedy to Ministerstwo Zdrowia publikuje nowy wykaz, który zaczyna obowiązywać z 1. dniem kolejnego miesiąca. Majowy wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, przyniósł ważne zmiany w lecznictwie zamkniętym.

Zmiany w refundacji terapii onkologicznych

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w programach lekowych i chemioterapii:

  • Atezolizumab – refundowany jest w terapii I linii raka wątrobokomórkowego w skojarzeniu z bewacyzumabem (u pacjentów z przerzutami lub bez).
  • Bewacizumab – w terapii I linii raka wątrobowokomórkowego (w ramach katalogu chemioterapii C.82.b). Jest to duża zmiana, ponieważ wprowadzona zostaje terapia skojarzona (atezolizumab + bewacizumab) w I linii leczenia raka wątrobowokomórkowego.

Lek ten zmienił również kategorię dostępności – z programu lekowego do chemioterapii. Obecnie, bewacizumab jest refundowany w ramach programu lekowego, wyłącznie u pacjentów chorujących na cukrzycowy obrzęk plamki (DME).
1. Zmiany w programie lekowym B.10. (Leczenie pacjentów z rakiem nerki) – niwolumab z ipilimumabem są refundowane w terapii skojarzonej w I linii leczenia; kabozantynib zyskał refundację w monoterapii I linii leczenia raka nerkowokomórkowego a także w III linii leczenia; w III linii leczenia raka refundowane od maja są również niwolumab i ewerolimus (off-label).

REKLAMA
REKLAMA

2. Zmiany w programie lekowym B.93. (Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe) – zmiany dotyczą wskazań do refundacji w chorobach rzadkich takich leków jak: aksykabtagen cyloleucel oraz tisagenlecleucel, co oznacza, że dla pacjentów dostępna jest bezpłatna terapia CAR-T.

3. Oksaliplatyna – dodano nowe wskazania do refundacji tego leku – w chłoniakach, chłoniaku typu MALT, makroglobulinemii Waldenstroma oraz nowotworach wątroby, przewodów żółciowych i pęcherzyka żółciowego.

4. Zmiany w programie lekowym B.50. (Leczenie raka jajnika) – gdzie zdefiniowano okno czasowe (12 tygodni), kiedy od zakończenia chemioterapii powinno rozpocząć się leczenie inhibitorami PARP. Doprecyzowano również konieczność wykonywania badań kontrolnych w przypadku podejrzenia progresji choroby i monitorowania skuteczności leczenia.

Zmiany w refundacji leczenia chorych z ciężką postacią astmy

Od 1. maja 2022r. zostały doprecyzowane wskazania w refundacji w ramach programu lekowego B.44. dupilumab jest refundowany u dorosłych z astmą z zapaleniem typu 2 (spełniających kryteria poziomu eozynofili we krwi) oraz u nastolatków powyżej 12. roku życia z ciężką, niekontrolowaną astmą, którzy spełniają kryteria poziomu eozynofili we krwi.

Co ważne – dupilumab dotychczas refundowany był w leczeniu AZS, co stanowi dużą zmianę na chorujących na astmę. Z kolei refundacja benralizumabu pacjentom z ciężką postacią astmy, jest możliwe dla mniejszego progu poziomu eozynofili niż aktualnie w programie. Ujednolicone zostały również kryteria włączenia do terapii biologicznej oraz usunięto przeciwskazania do leczenia biologicznego dla pacjentów jednocześnie stosujących leki immunosupresyjne, przeciwnowotworowe czy wlewy immunoglobulin.

Źródła:

  1. https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekow-refundowanych
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

logo