REKLAMA
REKLAMA

Apteka szpitalna jako miejsce pracy dla farmaceuty

Koniec studiów to moment, w którym każdy musi podjąć decyzję - co dalej? Dla magistra farmacji wybór często staje się oczywisty, swoje pierwsze zawodowe kroki kieruje do apteki otwartej. Jednak najczęściej wynika to z braku świadomości perspektyw jakie dają studia na kierunki farmacja. Dlaczego apteka szpitalna? Co to za praca?
EAHP jest organizacją wspierającą farmaceutów szpitalnych

Apteka szpitalna swoją specyfiką różni się od apteki ogólnodostępnej. Zakres obowiązków, godziny pracy czy wymagana wiedza znacznie od siebie odbiegają. Zatem warto bliżej przyjrzeć się drodze zawodowej farmaceuty szpitalnego.

Co tam się dzieje?

Apteka szpitalna jest jedną ze składowych jednostek szpitala. Stanowi zamkniętą część szpitala dostępną jedynie dla jej pracowników oraz personelu szpitala. Podstawowym zadaniem apteki szpitalnej jest zaopatrywanie oddziałów w leki, obydwa się to na bardzo dużą skalę a przechowywany w aptece towar ma ogromną wartość finansową. Wartość realizowanych przez aptekę zamówień to kwoty rzędu setek tysięcy złotych. Na co dzień wykonuje się pracę ściśle związaną z zawodem farmaceuty, taką jak kontrola zapotrzebowań dostarczanych z oddziałów, przygotowywanie na ich podstawie leków czy wykonywanie leków recepturowych.

Gospodarka lekiem w aptece szpitalnej

Farmaceuta szpitalny jest członkiem szpitalnych komitetów terapeutycznych, w skład których wchodzą również lekarze. W trakcie spotkań komitetu opracowywany jest receptariusz szpitalny, czyli wykaz asortymentu produktów leczniczych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego czy np. kosmetyków dostępnych w asortymencie apteki szpitalnej. Farmaceuci pracujący
w aptece szpitalnej sprawują nadzór nad szeroko rozumianą gospodarką lekiem, co skutkuje nie tylko znacznym zmniejszeniem kosztów terapii, ale również pozwala uniknąć błędów lekowych
czy zapobiec występowaniu działań niepożądanych leków. Farmaceuta szpitalny ma wzgląd w antybiotykoterapię pacjenta, ma możliwość analizowania wyników posiewów oraz przy współpracy
z lekarzem prowadzącym na podstawie antybiogramu dobrać odpowiedni dla pacjenta antybiotyk.

REKLAMA
REKLAMA

Badania kliniczne jako dodatkowy obszar rozwoju

Apteka szpitalna prowadzona w dużych szpitalach, które nierzadko są ośrodkami badawczymi zajmuje się również prowadzeniem badań klinicznych. Farmaceuta zajmuje się nadzorem nad prawidłowym przechowywaniem, dystrybucją czy podaniem leku badanego. Współpraca z lekarzem – głównym badaczem daje farmaceutom kolejny obszar pracy i rozwoju. Zespół badawczy,

w skład którego wchodzą farmaceuci szpitalni zajmuje się medycyną innowacyjną, rozwojem projektów naukowych i pracą nad lekiem badanym.

Praca z lekiem aseptycznym

Apteka szpitalna dystrybuuje w kierunku oddziałów szpitalnych nie tylko leki gotowe. Specjalistyczne szpitale posiadają na swoim wyposażeniu pracownię leku jałowego, pracownię przygotowania leku cytostatycznego czy pracownię żywieniową. Farmaceuta szpitalny ma możliwość przygotowywania leków w dawkach indywidualnych dla konkretnego pacjenta w ściśle określonych wskazaniach. Restrykcyjne warunki przygotowania leku aseptycznego wymusiły na farmaceutach rozwój wiedzy o zasadach aseptyki czy pracę w oparciu o zasady GMP. Apteka szpitalna według nowych regulacji prawnych powinna świadczyć usługi w kierunku produkcji leków w dawkach zindywidualizowanych, takich jak np. antybiotyki czy żywienie do- i pozajelitowe. Farmaceuci wykonują również szereg leków recepturowych, w tym m.in. maści czy roztworów stosowanych przez pielęgniarki w opiece nad pacjentem.

Farmaceuta w szpitalu

Ustawa o Zawodzie Farmaceuty dała naszej grupie zawodowej duże szanse na rozwój i wybór kierunku kariery nie tylko w stronę aptek ogólnodostępnych, ale również pokazała jak duże pole
do działania mamy w szpitalach. Służba zdrowia to szeroki wachlarz możliwości pracy, a farmaceuta szpitalny ma przed sobą dużo pracy w celu poprawy jakości opieki nad pacjentem czy racjonalizacji prowadzonych terapii. Edukacja w zakresie specjalizacji z farmacji szpitalnej czy też klinicznej daje szansę pracy w Zespołach Terapeutycznych jako partner w kontaktach
z lekarzami. Apteka szpitalna jest miejscem pracy o specyfice zupełnie rozbieżnej od pracy w aptece ogólnodostępnej. Szansą na jej poznanie jest np. półroczny staż po obronie pracy magisterskiej, który z pewnością pozwoli farmaceucie ocenić kierunek kariery, w jakim chciałby się rozwijać.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/gif/pytania-i-odpowiedzi—ustawa-o-zawodzie-farmaceuty

https://www.loia.pl/page/218/radic-ustawa-o-zawodzie-farmaceuty.html

REKLAMA
REKLAMA
logo