REKLAMA
REKLAMA

Kineret w leczeniu COVID-19

Lek immunosupresyjny Kineret został przez Europejską Agencję Leków oceniony pozytywnie w kierunku leczenia osób dorosłych chorych na COVID-19.
EMA utworzyła nową grupę - MSSG

Komitet do spraw Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi działający przy Europejskiej Agencji Leków wydał pozytywną opinię dotycząca stosowania leku Kineret w przypadku wystąpienia COVID-19 u osób dorosłych z zapaleniem płuc, którzy wymagają dodatkowej tlenoterapii oraz w istnieje ryzyko wystąpienia ciężkiej niewydolności oddechowej.

Czym jest lek Kineret?

Substancją czynną leku jest anakinra. Należy on do grupy leków immunosupresyjnych, które zmniejszają aktywność układu odpornościowego. Jest kopią naturalnego białka ludzkiego, inaczej zwanym „antagonistą receptorów interleukiny 1”. Przez blokowanie receptorów Kineret uniemożliwia ich połączenie z interleukiną 1, wytwarzaną przez organizm w stanach zapalnych, powodując złagodzenie objawów choroby.
Kineret jest lekiem dopuszczonym do obrotu na terenie Unii Europejskiej, wydawanym na receptę, stosowanym w leczeniu:

  • objawów reumatoidalnego zapalenia stawów,
  • CAPS (zespół okresowej gorączki),
  • gorączki śródziemnomorskiej lub innych okresowych ataków gorączki związanych z odkładaniem się szkodliwego białka w organach, np. w nerkach,
  • choroby Stilla.

Lek występuje w postaci roztworu do wstrzykiwań podskórnych, powinien być stosowany mniej więcej o tej samej porze dnia, jednocześnie za każdym razem zmieniając miejsce ukłucia.

REKLAMA
REKLAMA

Jak Kineret działa na COVID-19?

Badanie kliniczne przeprowadzone zostało na grupie 606 hospitalizowanych osób dorosłych z umiarkowanym lub ciężkim zapaleniem płuc w przebiegu COVID-19. U pacjentów określono poziom białka suPAR (jest to rozpuszczalny receptor aktywatora plazminogenu urokinazy) we krwi, który określa ryzyko rozwoju ciężkiej niewydolności oddechowej. W grupie badanych pacjentów poziom tego białka wynosił minimum 6ng/ml. W czasie trwania badania za pomocą wlewu podskórnego pacjenci otrzymywali lek Kieret lub placebo a także standardową terapię w postaci tlenu, deksametazonu, leku z grupy kortykosteroidów lub niekiedy Remdesiwir. W trakcie obserwacji grupy badanej odnotowano poprawę stanu klinicznego pacjentów przyjmujących Kineret wraz ze standardową opieką w porównaniu do grupy placebo. W ciągu 28 dni od rozpoczęcia leczenia ponad 50% pacjentów przyjmujących Kineret wyzdrowiało, natomiast w grupie placebo wyzdrowiało niewiele ponad 26% pacjentów. Ryzyko zgonu z powodu COVID-19 pacjenta przyjmującego lek zmniejszyło się w przybliżeniu o połowę.
Badanie dowiodło, że bezpieczeństwo stosowania leku Kineret u pacjentów z COVID-19 można przyrównać do bezpieczeństwa jego stosowania u pacjentów cierpiących na Reumatoidalne Zapalenie Stawów.
Na podstawie zgromadzonych wyników Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) uznał, że korzyści płynące ze stosowania leku Kineret u pacjentów z COVID-19 przewyższają ryzyko. Badanie nie wykazało jednak korzyści ze stosowania leku u pacjentów z poziomem suPAR poniżej 6ng/ml lub pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Podsumowując, na podstawie zgromadzonych informacji uważa się, że u pacjentów z COVID-19 Kineret zmniejsza stan zapalny wywołany przez COVID-19,jednocześnie zmniejszając ryzyko uszkodzenia dolnych dróg oddechowych, co może zapobiegać rozwojowi ciężkiej niewydolności oddechowej.

Źródła:

http://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-zalecenia-europejskiej-agencji-lek%C3%B3w-0

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-approval-use-kineret-adults-covid-19

REKLAMA
REKLAMA
logo