REKLAMA
REKLAMA

Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Od 2015 roku w listopadzie obchodzimy Światowy Tydzień Świadomości Przeciwdrobnoustrojowej (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week), który dotyka problemu nadużycia antybiotyków oraz rosnącej lekooporności bakterii.
Monitorowanie stężenia leku we krwi postawą bezpiecznej antybiotykoterapii

Od 2008 roku 18 listopada to Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, ustanowiony przez Komisję Europejską, jest dniem, który rozpoczyna ustanowiony w 2015 roku przez  Światową Organizację Zdrowia (WHO) Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach.

Czym jest antybiotyk?

Antybiotyki to grupa leków stosowana w zwalczaniu infekcji bakteryjnych oraz grzybiczych, swoje działanie opierają na różnych mechanizmach wpływu na komórkę bakteryjną, część z nich niszczy strukturę komórki bakteryjnej, inne włączają się w szlaki metaboliczne bakterii, tym samym hamując wzrost i podział komórki.

Uwaga na antybiotyki!

Nieracjonalna gospodarka lekowa, nadmierne stosowanie antybiotyków spowodowało znaczący wzrost oporności szczepów bakteryjnych na działanie antybiotyków. WHO co roku prowadzi akcje uświadamiającą skalę problemu antybiotykoterapii, zwraca uwagę na rozważne stosowanie antybiotyków i ostrzega przed ich nadużywaniem. Częstym zjawiskiem są pacjenci, którzy jako jedyną terapię w przypadku infekcji uznają antybiotyk, stosują go na własną rękę, często bezzasadnie. W lecznictwie zamkniętym antybiotyki są powszechnie stosowane, w Polsce stanowią około 30% kosztów leczenia pacjentów w szpitalach.

REKLAMA
REKLAMA

WHO apeluje

W ramach akcji Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach WHO stworzyła 3 główne hasła zwracające uwagę społeczeństwa, głównie pracowników służby zdrowia, na problemy związane z antybiotykoterapią. Są to:

  • „Antybiotyki: stosuj rozważnie”
  • „Zwiększaj świadomość, zatrzymaj odporność”
  • „Zjednoczeni w ochronie antybiotyków”

W czasie trwania Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach 2021 promowana będzie szeroko pojęta współpraca zawodów medycznych od weterynarzy, przez farmaceutów, aż do lekarzy w celu propagowania rozważnego i odpowiedzialnego stosowania antybiotyków.

Rola farmaceuty szpitalnego w antybiotykoterapii

Farmaceuta szpitalny będący członkiem Komitetu Terapeutycznego bądź Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych  tworzy dokument – „Szpitalna lista antybiotyków„. Farmaceuci szpitalni mają realny wpływ na gospodarkę antybiotykami na oddziałach szpitalnych, mają możliwość weryfikacji słuszności zastosowania terapii antybiotykowej na oddziale oraz wiedzę jak uniknąć jej nadużywania.

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków zorganizował warsztaty dla członków zespołów ds. zakażeń szpitalnych :

http://antybiotyki.edu.pl/category/aktualne-warsztaty/

Raport epidemiologiczny – co wykazał?

Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób opublikowało roczny raport epidemiologiczny dotyczący zużycia antybiotyków w Europie. 29 krajów europejskich przekazało dane dotyczące szpitalnego oraz pozaszpitalnego zużycia antybiotyków do roku 2020.

Link do raportu: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/surveillance-antimicrobial-consumption-europe-2020

Źródła:

  1. https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en
  2. http://antybiotyki.edu.pl/edwa/info.php
  3. https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/11/world-antimicrobial-awareness-week
REKLAMA
REKLAMA
logo