REKLAMA
REKLAMA

EAHP- Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych

Na poziomie europejskim EAHP jest jedynym i największym stowarzyszeniem, które zrzesza farmaceutów szpitalnych. Do jej struktur należy 23 tysiące farmaceutów z 35 krajów Europy.
EAHP jest organizacją wspierającą farmaceutów szpitalnych

W roku 1969 na naukowym kongresie w Strasburgu powstał pomysł zrzeszenia farmaceutów szpitalnych w jedną, zcentralizowaną organizację. Aby wspólnie dbać o interesy (EAHP) grupy zawodowej finalnie stworzono w 1972 międzynarodowe stowarzyszenie. Sześć europejskich państw podpisało pierwszy statut Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych  w Hadze w Holandii. Kraje, które należą do Rady Europy mają otwartą drogę do dołączenia do stowarzyszenia. Prezesem organizacji jako pierwszy został Marcel Lebas z Francji.

Rozwój i cele EAHP

Farmacja szpitalna to główny obszar zainteresowania EAHP. Zadania stawianie dla państw członkowskich mają na celu rozwój i zjednoczenie farmaceutów zatrudnionych w szpitalach. Wspólnym interesem jest szeroko pojęte dobro pacjenta i poprawa jakości i standardów pracy szpitalników w Europie. Opieka nad pacjentem rozwija się poprzez szkolenia, wymianę doświadczeń pomiędzy farmaceutami czy badania. EAHP za cel wzięło sobie promowanie farmacji szpitalnej jako kluczowego sektora ochrony zdrowia w krajach członkowskich. Opracowanie jednolitych zasad polityki farmaceutycznej stanowi dla farmaceutów ze stowarzyszenia fundament rozwoju tego działu farmacji. Stowarzyszenie ma za zadanie również wsparcie farmaceutów w naukowej karierze a także pomoc w rozwoju kompetencji zawodowych. Dzięki temu EAHP chce wzmocnić pozycje farmaceutów szpitalnych w sektorze ochrony zdrowia i uświadomić środowisku rolę tej grupy zawodowej. Ponadto dzięki współpracy z innymi organizacjami i Radą Europy zmienia się sposób funkcjonowania europejskiego sektora zdrowia publicznego.

Edukacja

Rozwój farmacji szpitalnej jest główną misją EAHP. Wsparcie edukacji farmaceutów polega nie tylko na doskonaleniu procesu ciągłego rozwoju zawodowego. Polega również na innowacyjnym podejściu do programu specjalizacji z farmacji szpitalnej. Stowarzyszenie wspomaga organizację szkoleń, kursów doszkalających a także sympozjów naukowych. Nadrzędnym celem działań jest poprawa standardów opieki nad pacjentem, zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta czy racjonalizacja farmakoterapii. Te cele można osiągnąć jedynie poprzez wsparcie środowiska farmaceutów szpitalnych. Członkowie EAHP mają możliwość korzystać z najnowszych doniesień naukowych czy specjalnie przygotowanych szkoleń. Umożliwia się im wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem aby dać farmaceutom możliwość rozwoju.

REKLAMA
REKLAMA

EAHP zdefiniowało Ustawiczne Kształcenie Farmaceutyczne (CPE) jako „strukturyzowaną działalność edukacyjną mającą na celu wspieranie ciągłego rozwoju farmaceutów i/lub techników farmaceutycznych w celu utrzymania i doskonalenia ich Ustawiczne kształcenie farmacji (CPE) powinno promować rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie oraz mieć zastosowanie w praktyce farmacji.”

Źródła:

https://www.eahp.eu/about-us/who-we-are

REKLAMA
REKLAMA
logo