REKLAMA
REKLAMA

Interakcje leków z pożywieniem cz. 6 – Klarytromycyna

Kolejnym antybiotykiem, przeanalizowanym w aspekcie interakcji z przyjmowanym pożywieniem jest klarytromycyna – makrolid o szerokim spektrum działania bakteriostatycznego wobec bakterii G(+) oraz w mniejszym zakresie wobec bakterii G(-). Istotną klinicznie cechą klarytromycyny jest jej aktywność wobec mikroorganizmów wewnątrzkomórkowych z rodzaju Mycoplasma i Legionella oraz rodziny Chlamydiaceae.
Jaki jest wpływ żywienia klinicznego na leczenie?

CZY KLARYTROMYCYNA WYKAZUJE INTERAKCJĘ?

W przypadku antybiotyków przedstawionych w poprzednich częściach cyklu “Interakcje leków z pożywieniem” mieliśmy do czynienia ze sporą ilością zaleceń na temat przyjmowanych antybiotyków i spożywanego pokarmu. Czy tak samo jest w przypadku klarytromycyny? Poniżej kilka doniesień, które dostarczą jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

BADANIA

 

POSIŁEK/BRAK POSIŁKU

Celem jednego z przeprowadzonych badań była ocena wpływu pokarmu (śniadania) na wchłanianie klarytromycyny podawanej per os. W badaniu wzięło udział 27 zdrowych ochotników płci męskiej wieku: 35±7 lat, o wzroście: 179±7 cm i wadze: 82±8 kg. Każdy  z ochotników otrzymywał klarytromycynę w dawce D=500 mg, z 240 ml wody, w dwóch schematach:

REKLAMA
REKLAMA
  • na czczo (2 godziny przed śniadaniem)
  • 30 minut po śniadaniu

Mean plasma clarithromycin concentrations after oral administration of 500 mg of clarithromycin

 

Mean plasma 14-hydroxyclarithromycin concentrations after oral administration of 500 mg of clarithromycin

 

Autorzy przeprowadzonego badania wykazali, że pokarm nie wpływa znacząco na biodostępność klarytromycyny i jej czynnego metabolitu jakim jest 14-hydroksyklarytromycyna [1].

 

KLARTORMYCYNA A SOK POMARAŃCZOWY

Celem innego badania była ocena występowania interakcji między klarytromycyną  a sokiem pomarańczowym.

 

W badaniu wzięli udział zdrowi ochotnicy (kobiety i mężczyźni) w wieku 18-55 lat  o normalnej masie ciała. 12 zdrowym ochotnikom (po 12 godzinach bez jedzenia) podana została klarytromycyna w dawce D=500 mg razem z 200 ml soku pomarańczowego lub 200 ml wody. Następnie po upływie 2,5 godziny podane zostało śniadanie.

Mean (SD) serum concentrations of clarithromycin in 12 subjects after oral administration of 500 mg clarithromycin with water and with orange juice

 

 

Bioavailability parameters of clarithromycin administered with water and with orange juice

 

 

Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że sok pomarańczowy nie wpływa znacząco na biodostępność klarytromycyny [2].

 

KLARYTROMYCYNA A SOK GREJFRUTOWY

W kolejnym z przeprowadzonych badań oceniono wpływ soku grejpfrutowego na przyjmowaną razem z nim klarytromycynę. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 12 zdrowych ochotników (6 kobiet i 6 mężczyzn) którym podawano do wypicia 240 ml świeżo wyciśniętego soku grejpfrutowego lub 240ml wody a następnie klarytromycynę w dawce D=500 mg. Po upływie 4 godzin podane zostało śniadanie.

Pharmacokinetics of clarithromycin and 14-OH-C when administered with water or grapefruit juice

 

Sok grejpfrutowy wydłużył Tmax klarytromycyny i jej czynnego metabolitu, ale nie miał znaczącego wpływu na pozostałe parametry farmakokinetyczne klarytromycyny [3].

 

ODPOWEDŹ

 

Odpowiedź na pytanie, które postawione zostało na początku dzisiejszego tekstu brzmi : NIE 

 

LISTA ZALECEŃ

Listę zaleceń dotyczących prawidłowego stosowania klarytromycyny w połączeniu z różnymi produktami spożywczymi można ograniczyć do poniższego zdania:

Klartytromycynę można zażywać niezależnie od posiłków, jednak ze względu na działanie drażniące i prokinetyczne w stosunku do przewodu pokarmowego zaleca się, aby antybiotyk ten przyjmowany był po posiłku.

 

 

Bibliografia:

  1. Chu S.Y. i wsp.: Drug-food interaction potential of clarithromycin, a new macrolide antimicrobial, J.Clin.Pharmacol., 1992, 32, 32-36
  2. Arini Setiawati i wsp.: Interaction of erythromycin and clarithromycin with orange juice, Med.J.Indones., 2005, 14(2), 78-86
  3. Kit L. Cheng i wsp.: Effect of Grapefruit Juice on Clarithromycin Pharmacokinetics, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1998, 42(4), 927-929

 

Inne artykuły z cyklu „Interakcje leków z pożywieniem” autora znajdziesz poniżej:

REKLAMA
REKLAMA
logo