REKLAMA
REKLAMA

Koncyliacja lekowa – pierwszy polski standard PTFK

Polskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej opracowało pierwszy dokument dotyczący koncyliacji lekowych.
Aby zarejestrować się na spotkanie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w zakładce „Konferencje i Zjazdy” na stronie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (fot. Shutterstock).

Błędy lekowe, polipragmazja czy częste interakcje pomiędzy stosowanymi lekami nie rzadko są wynikiem skomplikowanego procesu leczenia, wielochorobowości pacjenta oraz braku udziału farmaceuty w racjonalizacji farmakoterapii. Farmaceuta szpitalny powinien brać czynny udział w pracy oddziałów, ściśle współpracując z lekarzami i personelem medycznym będącym blisko pacjenta. Mnogość działań niepożądanych coraz częściej dotyka zarówno pacjentów hospitalizowanych jak i tych leczonych ambulatoryjnie, ci drudzy często trafiają na oddział szpitalny właśnie z powodu powikłań polekowych. Takie sytuacje przyczyniają się do znaczącego wzrostu kosztów leczenia pacjenta a co za tym idzie wzrostu nakładów finansowych na służbę zdrowia, które dzięki racjonalizacji terapii można obniżyć. Błędna farmakoterapia stanowi ważny aspekt ekonomiczny, gdyż usuwanie jej skutków często jest dużo bardziej kosztowne niż prawidłowe leczenie, ponadto często prowadzi do ponownej hospitalizacji. Polskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej wyszło naprzeciw tym problemom i opublikowało dokument, który pomoże farmaceutom wprowadzić proces koncyliacji lekowej do polskich szpitali.

Czym jest koncyliacja lekowa?

Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła definicję koncyliacji lekowej jako usystematyzowany proces, w którym personel medyczny ściśle współpracuje z pacjentem w celu prawidłowego przekazania informacji dotyczących farmakoterapii na każdym etapie leczenia. Proces koncyliacji lekowej został przez WHO uznany za jeden z kluczowych elementów bezpiecznej farmakoterapii. Polega on na przeprowadzeniu rzetelnego wywiadu z pacjentem, w którym farmaceuta ma możliwość ustalenia kompletnej listy przyjmowanych przez niego leków, dopasowaniu ich do aktualnego stanu klinicznego pacjenta, wdrożeniu w proces leczenia odpowiednich leków lub wykluczeniu zbędnych. Koncyliacja lekowa opiera się na opiece nad pacjentem w pojęciu ogólnym, w trakcie jak i po hospitalizacji na każdym etapie leczenia. W jej trakcie powinna powstać możliwie najbardziej merytoryczna informacja o przyjmowanych lekach skierowana zarówno do lekarzy, pacjenta jak i jego rodziny czy opiekunów.

Koncyliacja lekowa w Ustawie o Zawodzie Farmaceuty

W roku 2020 Ustawa o Zawodzie Farmaceuty określiła zakres usług świadczonych przez farmaceutów klinicznych. Wśród nich znalazła się również koncyliacja lekowa jako jedna z usług wchodzących w zakres farmacji klinicznej. Ustawa obejmuje działania takie jak zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii przy uwzględnieniu zasadności zastosowanych leków i ich ekonomicznego uzasadnienia. Farmaceuta powinien również wspierać w zakresie farmakoterapii lekarza prowadzącego, pacjenta oraz jego rodzinę.

REKLAMA
REKLAMA

W roku 2021 Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna stworzyła dla farmaceutów wytyczne prowadzenia koncyliacji lekowych. Zdaniem organizacji wprowadzenie tej usługi jest kluczowe dla zmniejszenia błędów w farmakoterapii, zmniejszenia niepożądanych działań leków a co za tym idzie poprawić kliniczne i ekonomiczne efekty leczenia.

Pierwszy polski Standard Farmacji Klinicznej dotyczący koncyliacji lekowych :

PTFK_standard_koncyliacji_lekowej_wydanie-I (1)

 

Źródła:

https://www.ptfarm.pl/wydawnictwa/czasopisma/farmacja-polska/103/-/27770

https://ptfk.pl/wpisy/

REKLAMA
REKLAMA
logo