REKLAMA

Czym jest ZSMOPL?

24-03-2022 19:01:45

ZSMOPL jest to Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Obowiązek przekazywania danych do systemu istnieje od 1 kwietnia 2019 roku. […]

REKLAMA
REKLAMA
logo