REKLAMA
REKLAMA

EMA: podsumowanie spotkania PRAC

W dniach 29-31 października odbyło się spotkanie komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) przy Europejskiej Agencji Leków.

Na comiesięcznym posiedzeniu komitet ds. Bezpieczeństwa EMA (PRAC) wykonywał szeroki zakres obowiązków, które obejmują wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem związanym z wykorzystaniem leków: ocenę sygnałów, plany zarządzania ryzykiem, okresowe raporty o bezpieczeństwie i bezpieczeństwo po wydaniu pozwolenia studia.

Komitet nie rozpoczął ani nie zakończył procedury arbitrażowej. Informacje na wszystkie tematy omówione przez PRAC są dostępne w pliku. Protokół z dyskusji przeprowadzonych w tym tygodniu zostanie przedstawiony w protokole z tego posiedzenia, które zostanie opublikowane po kolejnym spotkaniu PRAC pod koniec listopada.

REKLAMA
REKLAMA
logo